Doradztwo i konsultacje z zakresu psychologii
zarządzania i organizacji
Profesjonalne wsparcie w rozwoju
osobistym i zawodowym
Sesje indywidualne i warsztaty grupowe
Przejdź na nową stronę
koterski.pl

Psychoterapia

 1. Co to jest psychoterapia
 2. Czy psychoterapia jest poufna
 3. Jak długo trwa sesja psychoterapii
 4. Jaka jest częstotliwość sesji psychoterapii
 5. Co to jest psychoterapia par
 6. Czy psychoterapia par jest objęta tajemnicą
 7. Jak długo trwa sesja psychoterapii par
 8. Jaka jest częstotliwość sesji psychoterapii par

 1. Co to jest psychoterapia

Psychoterapia ma na celu poprawę jakości życia. Psychoterapia stwarza warunki, w których klienci zajmują się osobistymi problemami, problemami związanymi z relacjami, związkami, a także kwestiami odnoszącymi się do spraw zawodowych. Psychoterapia może również dotyczyć doświadczeń z przeszłości. Psychoterapeuta pomaga klientowi  wprowadzać zmiany, które wpłyną na jakość jego życia, jednak to klient samodzielnie dokonuje zmian. Psychoterapeuta jedynie pomaga rozwinąć umiejętności, które mogą w tym pomóc.

Dla wielu osób psychoterapia jest bezpiecznym sposobem na podzielenie się najgłębszymi myślami i uczuciami, nie będąc narażonym na ocenę i krytykę. Psychoterapia pomaga przyjrzeć się swoim doświadczeniom, emocjom, przemyśleć osobiste dylematy, co w innej sytuacji mogłoby być trudne.

 1. Czy psychoterapia jest poufna

Na pierwszej sesji psychoterapeuta szczegółowo informuje klienta o zasadach na jakich odbywa się psychoterapia. Jedną z tych zasad jest to, że terapeuta przestrzega zasady poufności.

 1. Jak długo trwa sesja psychoterapii

Sesja psychoterapii  zwykle trwa 50 minut. Jednak psychoterapeuta może uzgodnić z klientem, że psychoterapia będzie trwała dłużej. Zawsze jest to uzgadniane z wyprzedzeniem.

 1. Jaka jest częstotliwość sesji psychoterapii

Częstotliwość z jaką przebiega psychoterapia jest uzależniona od potrzeb klienta. Zwykle psychoterapia odbywa się raz w tygodniu.

 1. Co to jest psychoterapia par

Psychoterapia par pomaga partnerom zdefiniować problemy, wypracować rozwiązanie i wdrożyć je w życie. Psychoterapia par pomaga zidentyfikować obszary, w których konstruktywne zmiany poprawiają jakość związku. Psychoterapeuta wspólnie z klientami poszukuje rozwiązań. Psychoterapia pomaga połączyć wolność wyboru każdego z partnerów ze wspólnymi celami, pozwala rozwiązać konflikty i problemy w bezpiecznej i neutralnej atmosferze. Psychoterapia ma  pomóc partnerom efektywnie się komunikować, zbudować i utrzymać zaufanie i satysfakcjonującą relację.

Psychoterapia par może okazać się użyteczna, gdy chcecie ratować swój związek, w związku pojawiły się trudności, chcecie przełamać frustrację i niezadowolenie, chcecie zwiększyć wzajemne zaufanie i poczuć się bezpiecznie.

Korzyści korzystania z psychoterapii to m.in.: rozwinięcie konstruktywnych zachowań, poprawa komunikacji, odnalezienie i zrozumienie sensu wspólnego bycia razem, radzenie sobie z konfliktami i wspólne rozwiązywanie problemów, przełamanie negatywnych schematów zachowania, nabycie nowych umiejętności funkcjonowania w relacjach, radzenie sobie z negatywnymi emocjami, wyrażanie potrzeb i pragnień, budowanie zaufania i radzenie sobie z zazdrością. Psychoterapia par może obejmować walkę o władzę, problemy z komunikacją, rozwiązywanie konfliktów, niewierność, zazdrość, zaufanie, bierność emocjonalną, kryzysy i zmiany.

 1. Czy psychoterapia par jest objęta tajemnicą

Na pierwszej sesji psychoterapeuta szczegółowo informuje klienta o zasadach na jakich odbywa się terapia. Jedną z tych zasad jest to, że psychoterapeuta przestrzega zasady poufności.

 1. Jak długo trwa sesja psychoterapii par

Psychoterapia par zwykle trwa dłużej niż psychoterapia indywidualna - ok. 90 minut sesja. Jednak psychoterapeuta może uzgodnić z klientem, że terapia będzie trwała dłużej. Zawsze jest to uzgadniane z wyprzedzeniem.

 1. Jaka jest częstotliwość sesji psychoterapii par

Częstotliwość jest uzależniona od potrzeb. Psychoterapia par może odbywać się raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, również co miesiąć.

koterski.pl

Polityka prywatności serwisu www.konsultacjepsychologiczne.com